ZHENG Hairong

Date:19-07-2017   |   【Print】 【close

ZHENG Hairong 

Deputy Director (07/2016 - present) 

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China 

Director (03/2014 - present) 

Institute of Biomedical and Health Engineering, The Paul C. Lauterbur research center for biomedical imaging/biomedical ultrasound Lab 

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China 

Professor (07/2010 - Present) 

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China 

Associate Professor (09/2007 - 02/2010) 

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China 

Project Scientist (01/2007 - 12/2007) 

Biomedical Engineering, University of California, Davis 

Postdoc Research Associate (Mentor:  Katherine W. Ferrara) (06/2006 - 12/2006) 

Biomedical Engineering, University of California, Davis 

American Heart Association (AHA) Pre-doctoral Trainee (07/2005 - 06/2006) 

Ph.D. (08/2002~ 05/2006), Mechanical Engineering, University of Colorado at Boulder 

Ph.D. Advisor: Professor Robin Shandas 

B.S. M.S. (09/1996~07/2002), Materials and Mechanical Engineering, Harbin Institute of Technology 

Representative Publications 

1. Chen Wang, Feiyan Cai, Fei Li, Long Meng, Jiangyu Li, Junru Wu, Yan Kang, Hairong Zheng, "A highly sensitive compact liquid sensor based on slotted phononic crystal plates," Lab on a Chip, Vol. 16, p.4595-4600, (2016) 

2. Qi Zhang, Yang Xiao, Wei Dai, Jingfeng Suo, Congzhi Wang, Jun Shi, Hairong Zheng, "Deep learning based classification of breast tumors with shear-wave elastography," Ultrasonics, Vol. 72, p.150-157, (2016) 

3. Guofeng Li, Huixia Zhao, Hui Zhou, Fei Yan, Jingyao Wang, Changxi Xu, Congzhi Wang, Lili Niu, Long Meng, Song Su, Huailing Zhang, Weibao Qiu, Hairong Zheng, "Improved Anatomical Specificity of Non-invasive Neuro-stimulation by High Frequency (5 MHz) Ultrasound," Scientific Reports, Vol. 6, p.24738, (2016) 

4. Zhengbin Wu, Kui Xi, Banlan Zhu, Hairong Zheng, Yuegang Tan, "Theoretical and Experimental Investigation of Ultrasonic Transducers with Dual Oppositely Polarized PMN-PT Layers in Wide Frequency," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 63, p.2313-2319, (2016) 

5. Xu Zhu, Jun Guo, Cancan He, Huaxiao Geng, Gengsheng Yu, Jinqing Li, Hairong Zheng, Xiaojuan Ji, Fei Yan, "Ultrasound triggered image-guided drug delivery to inhibit vascular reconstruction via paclitaxel-loaded microbubbles," Scientific Reports, Vol. 6, p.21683, (2016) 

6. K. Jagajjanani Rao, Fei Li, Long Meng, Hairong Zheng, Feiyan Cai, Wei Wang, "A Force to Be Reckoned with: A Review of Synthetic Microswimmers Powered by Ultrasound,"Small, vol.11-24, p. 2836-2846, (2015). 

7. Feiyan Cai, Fei Li, Long Meng, Junru Wu, Hairong Zheng, "Strong localization of an acoustic wave in a sub-wavelength slot between two plates," The Journal of the Acoustical Society of America,vol.1373, p.1251-1256, (2015). 

8. Daifeng Zou, Guozheng Nie, Yu Li, Ying Xu, Jianguo Lin, Hairong Zheng, and Jiangyu Li, "Band engineering via biaxial strain for enhanced thermoelectric performance in stannite-type Cu2ZnSnSe4," RSC Advances, vol. 5, p. 24908, (2015). 

9. Weibao Qiu, Yan Chen, Chi Man Wong, Baoqiang Liu, Jiyan Dai, Hairong Zheng, "A novel dual-frequency imaging method for intravascular ultrasound applications," Ultrasonics, vol. 57, pp. 31-35, (2015). 

10. Jinsuh Kim, Yin Wu, Yingkun Guo, Hairong Zheng, Phillip Sun Zhe, "A review of optimization and quantification techniques for chemical exchange saturation transfer MRI toward sensitive in vivo imaging," Contrast Media & Molecular Imaging, vol. 10-3, p. 163-178 (2015). 

11. Kun Zhang, Hangrong Chen, Xiasheng Guo, Dong Zhang, Yuanyi Zheng, Hairong Zheng, Jianlin Shi, "Double-scattering/reflection in a Single Nanoparticle for Intensified Ultrasound Imaging," Scientific Reports, vol. 5, p.8766, (2015). 

12. Yan Chen, Weibao Qiu, Koko Kwok Ho Lam, Baoqiang Liu, Xiangping Jiang, Hairong.Zheng, Haosu Luo, Lai Wa Helen Chan-Wong, Jiyan Dai, "Focused intravascular ultrasonic probe using dimpled transducer elements," Ultrasonics, vol. 59, pp.227-231, (2015). 

13. Qi Zhang, Yang Xiao, Shuai Chen, Congzhi Wang, Hairong Zheng, "Quantification of Elastic Heterogeneity Using Contourlet-Based Texture Analysis in Shear-Wave Elastography for Breast Tumor Classfication," Ultrasound in Medicine & Biology, vol. 41-2, pp.588-600, (2015). 

14. Hongmei Liu, Yihan Chen, Fei Yan, Xiaohua Han, Junru Wu, Xin Liu, Hairong Zheng, "Ultrasound Molecular Imaging of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 Expression for Endometrial Receptivity Evaluation," Theranostics, vol.5-2, pp. 206-217, (2015). 

15. Xuda Hong, Yao Chen, Peter Z. Wu, Hairong Zheng, "Simple, effective fabrication of layered carbon nanotube/graphene hybrid field emitters by electrophoretic deposition," Journal of Vacuum Science & Technology B, vol. 33-1, pp.011802, (2015).